Стъпки към радостта на Пасха II | Троянски манастир Успение Богородично

Стъпки към радостта на Пасха II

Стъпки към радостта на Пасха II

СТЪПКИ КЪМ РАДОСТТА НА ПАСХА

( ЧАСТ 2 )

       Четири са недели – седмиците,  предшестващи Великия пост, в които Църквата постепенно се подготвя за него.  През времето на тези четири подготвителни седмици всеки православен има възможност постепенно да достигне до Светата Четиридесятница – Великия пост и умивайки душата си с пост и молитва да влезе в радостта на Пасха.

Втората част от подготвителните седмици е отредена на Неделя Месопустна и Неделя Сиропустна.

Съботния ден преди Неделя Месопустна е отредена за почитане на душите на починалите – Задушница. Поменът за покойници е отредено да се прави в съботен ден, понеже от еврейски думата „събота” означава „почивка” , а нашите близки умрели си почиват от тукашните си трудове и за това ги наричаме „покойници”.

Молитвеният спомен – поменуването, за покойниците има основание и оправдание преди всичко във вярата в безсмъртието на човешката душа, която след смъртта продългава да съществува , макар и в друго битие. Според Светата Църква, душите на умрелите до деня на всеобщото Възкресение и на всеобщия праведен съд имат възможност да получат облекчение на своята задгробна участ по силата на молитвите  който ние близките отправяме за тях. Молитвите ни за покойниците са като благодатна роса за душите им. Заупокойната молитва допринася двойна благодат. Тя принася полза не само за самите починали, но и за живите, които се молят.Заупокойните молитви са израз на любовта ни към скъпите ни близки, които са били с нас, но смъртта временно ги е откъснала от нас.Те са духовната връзка  между покойниците и нас.

 Тази година на 18 февруари е Велика Задушница- в този ден Светата Църква отпревя молитва към Бога на духовеет и на всяка смърт, Който потъпка смъртта, обезсили дявола и дарува живот на света- да упокой душите на починалите в място светло и покойно, гдето няма болест, печал и въздишки, но е живот безкраен и блажен, като им прости  всяко волно и неволно съгрешение, защото е Бог на Възкресението.

В неделния ден Светата Църква е отредила да отпразнуваме Неделя Месопустна. В тоя ден спомняме второто пришествие Христово и последния и страшен съд. Това установление на Църквата не е случайно. То има за цел да ни предпази от лекомислено отношение към собственото наше спасение. Не бива да разчитаме само на Божието милосърдие, но да помним и страшния ден, когато Праведният Съдия ще въздаде всекиму според делата.

Второто Христово пришествие и всеобщият последен съд, който ще последва, са предсказани от Самия господ Иисус в Неговата пророческа реч за тия две събития. Първото идване на Христа беше в скромност и унижение, а второто ще бъде в сила и слава. Кога ще бъде това, никой от човеците не знае. Господ Иисус е посочил само някои признаци и събития, които ще предшестват това славно второ негово идване – оскъдняване на любовта между човеците, смутове, войни, глад, природни бедствия – земетресения, космически катаклизми и др. Тогава ще се яви на небето знамението на сина Човечески – св. Кръст Христов – а Сам Господ ще дойде на облаци, обкръжен от множество ангели, в сила и слава голяма. Преди това обаче ще се яви на земята Антихрист, комуто ще бъде дадена власт да върши чудеса, чрез които ще съблазни и отклони от Христа мнозина. Който обаче остане верен и претърпи до край, той ще се спаси. Син Божи ще срази Антихриста само с дъха на устата си и ще го хвърли в огнено езеро. Тогава при глас на архангел и тръба Божия всички от векове умрели – милиарди и милиарди – ще възкръснат, а заварените живи в един миг ще се изменят, т. е. от тленни ще станат нетленни и ще бъдат грабнати на облаците, за да срещнат Господа във висините. Огнена стихия ще очисти земята от нейната многовековна скверност и ще се яви ново Небе и нова Земя. Тогава Синът Божи ще седне на Своя съдийски престол, ще отдели праведните от грешниците, както пастир отлъчва овци от кози и ще произведе Своя праведен съд.

Той ще съди главно според това – дали и доколко всеки е вършил дела на състрадателна любов, дали сме нахранили гладни, напоили жадни, облекли голи, прибрали странни, посетили болни и затворници и пр. Ония, които не са били състрадателни към нуждаещите се и страдащите – ще идат във вечна мъка, а праведните – в живот вечен.

Справедливият и окончателен Божи съд се налага по необходимост на нашето нравствено съзнание. Нравственият закон изисква щото ония, които вършат зло – да получат нужното възмездие. И понеже на тоя свят не всеки получава напълно заслуженото, това следва да стане в отвъдния свят, на последния и справедлив Божи съд.

Денят на второто Христово пришествие и на Страшния съд рано или късно ще дойде. Той е предсказан от Господа Иисуса. Небе и земя ще преминат, но ни една йота от онова, което е казал Христос, няма да премине. Затова нека не се предаваме на безгрижие и нерадение, а да помним винаги Страшния съд и да вършим дела на милосърдие, за да се окажем от дясната страна на Христа и да се удостоим да чуем Неговия божествен глас: „Дойдете вие, благословените от Моя небесен Отец и наследете благата приготвени вам от създание мира! Амин!

      За всички човешки грехове Бог е устроил две съдилища. Едно, тук на земята, в тоя живот; друго – на небето, при второто Негово пришествие. Там Съдия е Бог, цял – гняв без милост. Тук съдия е свещеникът, човек, цял – милост без гняв. Там виновникът няма оправдание. Тук той получава прошка. Който бъде тук подсъдим на духовника и получи прошка, и там ще бъде съден от Бога и ще получи прощение. Който тук се кае, там се оправдава. Златоустият утешител на грешниците казва: „Ако в тоя живот успеем да се умием чрез изповед от прегрешенията, там ще отидем чисти от грехове“. Аз често съм ти казвал, християнино, колко лесно е да получиш прошка на греховете си чрез изповед. Днес ти казах колко страшно ще бъде изпитването на греховете на бъдещия съд. Предложих ти огън и вода. Избери си, каквото искаш.

Неделята е месопустна, защото от този ден до Великден християните престават да ядат месо. Подготвяйки вярващите за изпитанието на строгия пост обаче църквата позволява през следващата седмица да се консумира мляко и всичко, произведено от него. Вечерта на месни заговезни в семеен кръг се слага трапеза с месни ястия (обикновено кокошка) и се заговява месо.

По християнски обичай през дните от месни до Сирни заговезни по-младите посещават домовете на по-възрастните – родители, кръстници, роднини, близки и тия, от които се чувстват задължени да поискат прошка по случай неделя на опрощението.

 

„Който се срами от Мене и от думите Ми
в тоя прелюбодеен и грешен род,
и Син Човечески ще се срами от него,
кога дойде в славата на Отца Си
със светите Ангели“.
(Марк. 8:38)

©Троянски манастир Успение Богородично | † Велички епископ СИОНИЙ Нагоре