Какво да не ядем когато постим? | Троянски манастир Успение Богородично

Какво да не ядем когато постим?

Какво да не ядем когато постим?

Какво да не ядем когато постим?
В основата на поста е борбата с греха чрез въздържане от храна. Именно въздържанието, а не изтощението на тялото. Всеки трябва с подкрепата на своя духовник – изповедник да съизмери своите сили, своята подготовка и готовност да пости с правилата за спазване на постите. Съветвайки се с нашия духовник, той познава немощите ни и може да благослови да се спазват само някой от шестте степени на строгост на поста. Именно така, заедно с нашия духовник през времето на поста, ние достигаме до осъзнаване на грешките, разкаяние за тези ни грешни помисли и постъпки, покаяние, изповед и чрез причастието влизаме в радостта на спасението.
Ценно е когато постим преди всичко да се примирим с врага си, като му простим от сърце. Като видим беден да не се отвръщаме от него, но му помогнем с каквото можем. Постът преди всичко не е в неяденето, а в не завиждането никому, в не осъждането на никого, в не поглеждането с пожелание, в не подаването ухо на клевети и лъжи за ближния ни, устите ни да са затворени за всичко лошо за другите. Нека постим с очи и уши, с ръце и нозе, с ум и сърце! Да бъдем смирени и кротъки.
Защото каква полза, ако измъчваме тялото си с неядене, а душата ни се надува от гордост?
Каква полза имаме от това да бледнеем от пост, когато сме обвзети от завист? Нима е добре е да не пием вино,ракия, бира…алкохоли, а да се опиваме от омраза? Да не ядем ли риба и месо, докато да изяждаме братята си с клевети?
И така, да не постим привидно. Да не ползваме поста за диета, да не ропраем от въздържание – като постим телесно, нека постим и духовно. С очистването на тялото ни с въздържание от храна и питие,
нека очистваме и душите си от суети, празнословие и нечисти мисли,
нека се украсяваме с милосърдие, кротост, смирение, примиряване с враговете, помощ на ближния, с милост към всички.
Това е пост, приятен на Бога и спасителен за нас.
Но какво е поста без молитва. Чрез ограничаването си по време на постните дни , ние имаме повече време да останем сами със себе си и Бога. Да си общуваме с Бога, и нека не забравяме че най-искрената молитва няма формула, а идва от душата ни, с наши думи.
Нека всеки наш пост бъде лек и спасителен за душите ни !!!

©Троянски манастир Успение Богородично | † Велички епископ СИОНИЙ Нагоре