Братството на Троянската света обител известява, че манастирския скит "Св. Никола" е реставриран | Троянски манастир Успение Богородично

Братството на Троянската света обител известява, че манастирския скит „Св. Никола“ е реставриран

Братството на Троянската света обител известява, че манастирския скит „Св. Никола“ е реставриран и възстановен със средства от Държавен фонд „Змеделие“ при следните показатели

1. Договор № 11/07/6/0/00342 от 09.08.2017 г. за изпълнението на проект с ИД № 11/07/6/0/00342 на Троянска света обител „Успение Богородично“.

2. СКИТ „СВЕТИ НИКОЛА“ – ПИ 80981.3.60, месност „СВЕТИ НИКОЛА“, с. Черни Осъм, Общ.Троян, област Ловеч – КОНСЕРВАЦИЯ И РЕСТАВРАЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ .

3. Начало 09.08.2017 г. и край 20.02.2020 г. по договор и анекси.

4. Подмярка 7.6. „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата“от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014–2020 г.

5. Размер на разходите по проекта – 770474.58 и размер одобрена субсидия – 747092.39 лева.

©Троянски манастир Успение Богородично | † Велички епископ СИОНИЙ Нагоре